Interaktívny šlabikár pre žiakov so ŠVVP

Pre ocenenú edukačnú platformu Visual Raeding® - špeciálna pedagogika, tel.: +421 948 494 630

Výber zariadenia a inštalácia IS na zariadenie

> Výber tabletu, vhodného na používanie fyzických modulov IS

 

> Výber počítača vhodného na používanie digitálnych modulov IS

Príprava školského tabletu pre Interaktívny šlabikár

Pred samotným používaním

> Overenie správnosti fungovania IS

> Riešenie problémov fungovania IS

> Oprava interaktívnej karty

Place of business

Visual Reading® j.s.a.

Jedľová 750/15

 900 46 Most pri Bratislave, Slovakia

VAT: SK2120717511

Contact

info@visualreading.org

 

www.visualreading.org

WhatsApp: +421 948 494 630

Support form

Copyright

© 2020 Visual Reading® j.s.a.

 

All rights reserved.

GDPR (Slovak only)